Privacy Policy

I.            Privacy:

 

ADDICT leeft de Belgische wettelijke bepalingen inzake privacy en onder meer deze m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens na.

 

Dit betekent dat ADDICT behoudens tegenbewijs wordt geacht de toestemming te hebben van de koper/gebruiker van de website om deze persoonsgegevens te verwerken resp. op te slaan, dat deze gegevens relevant, onjuist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.  ADDICT levert de nodige inspanningen om de gegevens van haar klanten te beschermen.  Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.  Ze zijn bestemd voor intern gebruik en dit o.m. om de koper/gebruiker op de hoogte te brengen van acties en prijsaanpassingen.  De koper/gebruiker heeft steeds het recht om zijn/haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn/haar gegevens te laten verwijderen uit het bestand van ADDICT.

 

Het verbod om persoonlijke gegevens door te geven aan derden geldt niet voor zuster- en/of met ADDICT samenwerkende vennootschappen (bijvoorbeeld bedrijven die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de bestellingen) en die o.m. voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde persoonsgegevens nodig hebben..